Skip to main content

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Vil du være medlem hos os, så henvend dig i receptionen i dit ønskede center
– vi står klar til at tage i mod dig i hele vores åbningstid


Punkt 1.
 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre. Vi gør opmærksom på, at vi opbevarer identitetsoplysninger såsom navn, adresse, tlf, CPR, kontonr. og såfremt, der er ændringer i disse, bedes dette meddeles i receptionen.

Punkt 2. Varighed: PBS medlemskaber er fortløbende og stopper derfor ikke før, de opsiges i henhold til punkt 6, såfremt andet ikke er angivet i prislisten. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få refunderet hele eller dele af forudbetalte kontante medlemskaber.

Punkt 3. Betaling: Ved tegning af PBS medlemskaber betales på tegningsdagen for indmeldelsen og evt. instruktion og programlægning. Desuden betales for perioden fra påbegyndelsen af medlemskabet og frem til den første PBS betaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto 6 gange om året, altså hveranden måned i hhv. januar, marts, maj, juli, september og november.

Punkt 4. For sen betaling: Betales den løbende ydelse for PBS medlemskabet ikke rettidigt, fremsendes rykker samt rykkergebyr. Såfremt den manglende indbetaling ikke afregnes inden forfaldsdatoen, fremsendes en faktura på den resterende del af den tegnede periode. Medlemskabet spærres, indtil fakturaen er betalt.

Punkt 5. Prisændringer og medlemsbetingelser varsles med 60 dage, før ændringen træder i kraft på hjemmesiden, facebook og opslagstavlerne i centrene, medlemmet er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret herom.

Punkt 6. Opsigelse af PBS medlemskaber: Det er KUN gyldigt at opsige medlemskabet ved personlig henvendelse i receptionen, hvor du skal underskrive din opsigelseskontrakt. Du kan også sende os en mail på info@aktivtvelvaere.dk med dine oplysninger. (navn, adresse, tlf) Har du ikke betalt oprettelsesgebyret på kr. 299,- ved indmeldelse, kan medlemskabet først opsiges efter 6 måneders medlemskab fra oprettelsesdatoen. Hvis du alligevel ønsker at stoppe inden for de 6 måneder, betaler du oprettelsesgebyr på kr. 299,- ved udmeldelsen.

Punkt 7. Som medlem i Aktivt Velvære og Aktivt Velvære Express har du mulighed for at sætte dit medlemskab i bero i op til 3 mdr. dog min. 1 mdr. af gangen. Der opkræves et gebyr på 125 kr. pr berosættelse.

Punkt 8. Aldersgrænse: Aldersgrænse for træning i vores centre er  som udgangspunkt 15 år. Er du under 15 år, kan du rette henvendelse til Claus Bøgild (tlf. nr.: 20276519), som foretager en individuel vurdering.

Punkt 9. Afmelding af reservationer: Er medlemmet forhindret i at møde op til en hold-reservation, skal der meldes afbud hertil senest 4 timer før. Ved manglende afbud til holdtimer eller for sent afbud i fht. de påkrævede 4 timer, opkræves medlemskabet et gebyr efter gældende takst. Husk fremmøde til holdtimer senest 10 min. før start, ellers kan pladsen gå til anden side.
Man må ikke reservere sig en cykel til vores cykelhold. – vi gør opmærksom på at eventuelle håndklæder, flasker og sko vil blive fjernet end til 1 time før holdstart. Dette gør vi for at give alle vores medlemmere de samme muligheder for at benytte sig af vores cykler og hold.

Punkt 10. Helbredstilstand og personskade: Al træning foregår på eget ansvar.

Punkt 11. Værdigenstande: Det anbefales, at alle værdigenstande opbevares i aflåst skab i omklædningen.
Vi Velvære tager ikke ansvar for tyveri eller beskadigelse af ejendele.

Punkt 12. Ordensregler: Læs venligst regelsæt i Aktivt Velvære og Aktivt Velvære Express. Overtrædelse af disse kan medføre bortvisning.

Punkt 13. Ændring af AV Medlemskab 15-25 år: AV Medlemskabet 15-25 år vil automatisk blive konverteret til AV Fitness + Alle hold, når du er blevet 25 år.